Žene naučite veštinu aikida, ona je jača i moćnija od snage mišića.

aikido za zene01