Porodice koje treniraju u našem klubu imaju porodični popust.

Tradicionalni aikido je dostupan svim uzrastima. Za aikido vam ne treba snaga već veština koju prilagođavate sebi u cilju održanja svog zdravlja. Cilj je da svi ljudi i deca kroz aikido omoguće sebi  sportski zdrav način razmišljanja i življenja.